Ilkelerimiz 2017-09-24T09:40:10+00:00

#ÖZGÜRÜZ

İlkelerimiz:

Laik demokrasiyi, insan haklarını, kuvvetler ayrılığını ve hukuk devletini destekliyoruz.

Adaletten ve barıştan yanayız.

İktidarın, kişilerin, etnik ya da dini grupların baskısına karşıyız.

Her türlü ayrımcılığa karşıyız.

Şiddetin her türlüsüne karşıyız.

Şeffaflıktan yanayız.

İktidardakilerin hesap verme zorunluluğunu savunuyoruz.

Gücün kötüye kullanılmasına ve yolsuzluğa karşı mücadele ediyoruz.

Baskı altındaki korunmasız, yoksul halkın yanındayız.

Irkçılığa karşıyız.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü savunuyoruz.

Cinsiyet eşitliğini savunuyoruz.

Çoğulculuğu savunuyoruz.

Herkesin yaşam tarzına saygılıyız.

Muhabire ihtiyacımız var!

Desteğinize ihtiyacımız var!

Bilgiye ihtiyacımız var!