“Ekoloji Birliği dayanışma için kuruldu”

Ekoloji Birliği Hareketi’nin sözcüsü Özer Akdemir, #Özgürüz’e konuştu.

İzmir Bergama ve ardından Eskişehir’de yapılan toplantılarla kuruluşunu gerçekleştirilen Ekoloji Hareketi Birliği’nin sözcüsü Özer Akdemir, #Özgürüz’e konuştu.

Hareketin kuruluşunu hazırlayan gelişmeleri paylaşan Akdemir, “Ekoloji mücadelesi kendi yerellerinde Türkiye’deki ekolojik sorunlara karşı mücadele ederken yerelde kalmanın çok sıkıntılarını yaşamışlardı. Aslında bu sorun yıllardır yaşanıyor. Bergama Köyü’ndeki mücadeleden bugüne kadar Türkiye’de ekolojik mücadelenin gelişimine baktığımız zaman kırlarda daha çok köylülere, tabana yayılan bir ekolojik mücadelenin geliştiğini görüyoruz. Ama tabi AKP iktidarından sonra ekoloji mücadelesine doğaya yönelik sermayenin talan politikası hızlanınca bu mücadelelerin kendi yerlerinde sıkışıp kalma sorunları ortaya çıkmaya başladı. Şöyle anlatabiliriz; diyelim Bergama’da, Artvin’de ya da Amed’te herhangi bir ekolojik soruna karşı yürütülen bir mücadelede belli bir sürede kitlesel bir halk desteği ortaya çıktığı zaman sermayeye karşı direnilebiliyordu. Ama tabi karşınızdaki güç devlet ve sermaye. Buna karşı direnmenin koşulları belli ölçülerde darlaşabiliyordu. İşte ekoloji mücadelesi bu yerellerde kendi sorunları karşısında sıkışmış, mücadeleyi belli ölçülere kadar getirebilmiş, belli bir süre sonra da sıkışmış mücadelelerin ortak zemini, birliği, dayanışması için kuruldu. Bir anlamda hem yerelin, hem de ülke genelindeki ekoloji mücadelelerinin birbirinden haberdar olması ve ortak bir çatı altında mücadeleyi, dayanışmayı genişletmek anlamında ekoloji mücadelesi dayanışma sürecini başlattı diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“Yerellerden 44 rkoloji örgütü katıldı”

Son olarak kuruluş sürecine değinen Akdemir, şunları söyledi:

“Ekoloji Birliği, Kasım ayında Türkiye’nin 11 ekoloji örgütünün çağrıcı olmasıyla Bergama’da toplandı. Bu 11 örgüt arasında Mezopotamya Ekolojik Hareketi, Karadeniz’den, Trakya’dan, Ege Bölgesi’nden, Akdeniz’den ve ülkenin dört bir yanından aktif mücadele içerisinde olan, belli etki alanına sahip olan 11 ekoloji örgütünün çağrıcı olduğu metinle 11-12 Kasım’da Bergama’da bir toplantı yapıldı. Yerellerden 44 ekoloji örgütü katıldı. Bu iki gün sürdü. İki günde ortak mücadele, ortak sorunlar, Türkiye Ekoloji Hareketi’nin sorunları, açmazları, sıkıntıları, eksikleri, fazlalıkları gibi konular tartışıldı ve ikinci bir toplantı yapılması kararı alınarak bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Daha sonra 24-25 Mart’ta Eskişehir’de gerçekleştirilen ve 55-56 ekoloji örgütünün katıldığı toplantı da Bergama’dan devredilen konular tartışıldı, konuşuldu. Ekoloji Birliği’nin programı, yapısı ve örgütsel temel metinleri oluşturuldu. Eylem takvimi belirlendi ve Ekoloji Birliği kurulmuş oldu.”

Haber: Sedat Sur

© https://ozguruz.collateral-freedom.org
14.05.2018

2018-05-14T12:35:07+00:00