Kadınlar için çalışma hayatı ayrımcılıklarla dolu

DİSK-AR’ın raporuna göre çalışma hayatında kadınlar; düşük ücret, işsizlik ve sigortasız çalıştırma gibi sorunlarla boğuşuyor. İş yerlerinde ayrımcılığın her türü var.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR) hazırladığı Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017 araştırmasına göre çalışma hayatında kadının durumunun ayrımcılıklarla dolu olduğunu ortaya koydu.
DİSK-AR’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği: Daha Fazla Ayrımcılık, Düşük Ücret, Güvencesiz İstihdam” özet raporunu yayımladı.
Rapor, kadınların çalışma hayatında en önemli sorunların başında “düşük ücret”, “işsizlik” ve “sigortasız çalıştırılma” geliyor. Rapora göre kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor. Kadınların yüzde 63.9’u çalışma hayatından memnun değil. Kadınların en az yüzde 92’si sendikasız. Kadınların kıdem süresi erkeklere göre oldukça geride. İş yerlerinde kadına ayrımcılık düzeyi yüksek. Kadınların yüzde 23.2’si işe alım sürecinde ayrımcılık yaşıyor. Kadın işçilerin yüzde 86’sı iş yerlerinde çocuk bakım desteğinin olmadığını söylüyor. Kadınların yüzde 25’i güvencesiz işlerde çalışıyor.

 

Kadınlar hizmet sektöründe var
Araştırmaya göre Türkiye işçi sınıfının yüzde 71’i erkek, 29’u kadınlardan oluşuyor. TÜİK’in Hane Halkı İşgücü Araştırması’na göre ise çalışanların yüzde 69’u erkek, yüzde 31’i kadın.
Mevcut kadın istihdamının yüzde 32.6’sı hizmet sektörü ve satış elemanı alanında. Bu oran erkeklerde yüzde 25.4’tür. Büro hizmetlerinde ise kadın oranı yüzde 15.4 iken, erkeklerin oranı yüzde 5’tir.
Kadınların kıdem süresi daha kısa
16 yıl ve üzeri kıdem süresine sahip kadınların oranı yüzde 12.9 iken, erkeklerin oranı yüzde 23.6’dır. Kadınlar daha kısa süreli çalışmaktadır. 1 yıl çalışan kadınların oranı yüzde 11.6 iken erkeklerin kıdem oranı yüzde 7.9’dur. Araştırmaya göre kadınlar arasında ücretli düzensiz/geçici çalışma erkeklere göre oldukça yaygın.

 

Kadınlar için en önemli 3 sorun
Araştırmaya göre kadın işçilerin yüzde 78.7’sı düşük ücreti çalışma hayatının en önemli sorunu olarak ifade ediyor. Kadınların yüzde 74.5’i ise işsizliği çalışma hayatının en önemli ikinci sorunu olarak görüyor. Kadın işçilerin yüzde 48.9’u sigortasız çalıştırılmayı önemli sorun olarak ifade ediyor. Bu, çalışma hayatının en temel hakkı olan sigortalı çalışma hakkının ihlal edildiğini ve sosyal güvenlik hakkından mahrum edildiğini gösteriyor. Kadın sigortalı olmayınca sendikal haklara erişim imkanını da kaybetmiş oluyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre genel sendikalaşma oranı yüzde 12, kadınların sendikalaşma oranı yüzde 8, erkeklerin ise yüzde 14’tür.

 

İşyerlerinde ayrımcılığın her türü var
Ayrımcılık çalışma hayatındaki önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. İşyerlerinde hemen hemen bütün ayrımcılık türlerine rastlanıyor. Kadınların yüzde 14.1’i etnik kökeni/dini/mezhebi ve inancıyla ilgili konularda, yüzde 13.8’i ise siyasi görüş ve düşüncelerinden dolayı çalışma hayatında ayrımcılığa uğruyor. Cinsiyete dayalı ayrımcılık ise yüzde 13.7 olarak araştırma kayıtlarına geçiyor. Bunu etnik kökenle ilgili ayrımcılık yüzde 9’la izliyor.

Haber: İrfan Uçar

 

© ozguruz.org
07.03.2018

2018-03-08T10:27:27+00:00